Przejdź do treści głównej

Marga Klompé – naukowiec, polityk i rzeczniczka najbardziej potrzebujących

Biografia na tle czasów

Marga Klompé jako pierwsza kobieta została członkinią Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (prekursora dzisiejszego Parlamentu Europejskiego), którego pierwsze posiedzenie odbyło się w 1952 r.

W 1956 r. opuściła Zgromadzenie, aby dołączyć do centrolewicowego koalicyjnego rządu w Holandii z premierem Willemem Dreesem na czele. Została mianowana ministrem i objęła to stanowisko jako pierwsza kobieta w tym kraju. Powierzono jej tekę spraw socjalnych.

Wizja Europy

W 1955 r. Klompé została wyznaczona do utworzonej przez Zgromadzenie grupy roboczej, która skoncentrowała się na:

Jednym z jej największych osiągnięć na stanowisku ministra była pierwsza w tym kraju ustawa dotycząca powszechnej ochrony socjalnej.

Marga Klompé during a debate in the Dutch House of Representatives
Marga Klompé during a debate in the Dutch House of Representatives

Marga Klompé podczas debaty w Izbie Drugiej Parlamentu Holandii

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Margi Klompé oraz jej wkładu w projekt integracji europejskiej