Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Marga Klompéová: vedkyňa, politička a obrankyňa znevýhodnených

Život v plynutí času

Klompéová sa ako prvá žena stala členkou Spoločného zhromaždenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, predchodcu Európskeho parlamentu, ktorého prvé zasadnutie sa uskutočnilo v roku 1952.

V roku 1956 zo Spoločného zhromaždenia odišla a vstúpila do holandskej stredoľavej koaličnej vlády premiéra Willema Dreesa. Bola vymenovaná za ministerku sociálnych vecí a stala sa prvou ženou v ministerskej funkcii v histórii Holandska.

Vízia pre Európu

V roku 1955 bola Klompéová vymenovaná za členku pracovnej skupiny, ktorú zriadilo Spoločné zhromaždenie. Skupina sa zameriavala na tieto ciele:

Jedným z jej najväčších úspechov v ministerskej pozícii bol prvý holandský zákon o univerzálnej sociálnej ochrane.

Marga Klompé during a debate in the Dutch House of Representatives
Marga Klompé during a debate in the Dutch House of Representatives

Marga Klompéová počas diskusie v holandskej Snemovni reprezentantov

Publikácie

Ďalšie informácie o živote a práci Margy Klompéovej a o jej príspevku k európskemu projektu