Направо към основното съдържание

Марга Кломпе: учен, политик и застъпник на хората в неравностойно положение

Живот и дейност

Кломпе става първата жена член на Общата асамблея на Европейската общност за въглища и стомана — организация, която е предшественик на Европейския парламент и която провежда първото си заседание през 1952 г.

Тя напуска Общата асамблея през 1956 г., за да се присъедини към лявоцентристкото коалиционно правителство на Нидерландия, ръководено от министър-председателя Вилем Дрес. Марга Кломпе е назначена за министър на социалната дейност. Тя е първата жена министър в историята на Нидерландия.

Визия за Европа

През 1955 г. Кломпе е назначена в създадена от Общата асамблея работна група, чиято дейност е насочена към:

Едно от най-големите постижения на Кломпе като министър е първият закон за всеобща социална закрила в Нидерландия.

Marga Klompé during a debate in the Dutch House of Representatives
Marga Klompé during a debate in the Dutch House of Representatives

Марга Кломпе по време на дебат в Камарата на представителите на Нидерландия

Публикации

Още за живота, дейността и приноса на Марга Кломпе за европейския проект