Glavni sadržaj

Marga Klompé: znanstvenica, političarka i aktivistica za prava socijalno ugroženih pojedinaca

Život i povijesni kontekst

Bila je prva žena u Zajedničkoj skupštini Europske zajednice za ugljen i čelik, preteči današnjeg Europskog parlamenta, čija se prva sjednica održala 1952.

Napustila je Skupštinu 1956. kako bi se pridružila nizozemskoj koalicijskoj vladi lijevog centra, na čijem je čelu bio premijer Willem Drees. Imenovana je ministricom socijalnog rada te je tako postala prva žena na ministarskoj poziciji u Nizozemskoj.

Vizija za Europu

Marga Klompé je 1955. imenovana u radnu skupinu Zajedničke skupštine koja se bavila:

Jedno od njezinih najvećih postignuća na mjestu ministrice bio je prvi nizozemski zakon o univerzalnoj socijalnoj zaštiti.

Marga Klompé during a debate in the Dutch House of Representatives
Marga Klompé during a debate in the Dutch House of Representatives

Marga Klompé tijekom rasprave u nizozemskom zastupničkom domu

Publikacije

Više o životu, radu i doprinosu Marge Klompé europskom projektu