Přejít na hlavní obsah

Nicole Fontaineová svůj život zasvětila politické a pedagogické činnosti

Jedním z klíčových rysů tohoto nového kolektivního evropského vědomí je etická vize Unie. Dnes je pro Evropu nesmírně důležité, aby již nebyla pouhou ekonomickou velmocí.

Nicole Fontaineová

Život a doba

Od počátku své parlamentní kariéry v rodné Francii byla cílem úsilí Nicole Fontaineové Evropa občanů. Zaměřila se na projekty týkající se vzdělávání mládeže a vzájemného uznávání akademických kvalifikací v celé EU, jakož i práv žen a rovnosti žen a mužů.

Dvakrát zastávala funkci místopředsedkyně Evropského parlamentu, v letech 1989 až 1994 a v letech 1994 až 1999. Zprostředkovala dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy o klíčových právních předpisech, včetně dvou programů EU týkajících se mládeže (Socrates a Mládež pro Evropu).

Vize pro Evropu

Ve svém prvním projevu na zasedání Evropské rady ve finském Tampere v říjnu 1999 zdůraznila, že je důležité brát v potaz každodenní starosti lidí. Vyslovila se pro „ambiciózní přístup, jehož cílem je poskytnout Unii chartu základních práv“. V prosinci 2000 podepsala jménem Evropského parlamentu Listinu základních práv.

Hlavní body působení Nicole Fontaineové v Evropském parlamentu.

(Tyto informace nejsou ve zvoleném jazyce k dispozici.)

Publikace

Další informace o životě a díle Nicole Fontaineové a jejím příspěvku k evropskému projektu