Glavni sadržaj

Nicole Fontaine: političarka i pedagoginja

„Etička vizija Unije jedna je od glavnih značajki te nove zajedničke europske svijesti. Sad je iznimno važno da Europa više ne bude samo gospodarska sila.”

Nicole Fontaine

Život i povijesni kontekst

Od samog početka parlamentarne karijere u rodnoj Francuskoj Nicole Fontaine zalagala se za Europu građana. Bila je posvećena projektima u području obrazovanja mladih i uzajamnog priznavanja akademskih kvalifikacija u cijeloj EU te ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti.

Dvaput je bila potpredsjednica Europskog parlamenta, od 1989. do 1994. i od 1994. do 1999. Posredovala je u postizanju dogovora između Europskog parlamenta i država članica o važnom zakonodavstvu, uključujući dva EU-ova programa za mlade (Socrates i Mladi za Europu).

Vizija za Europu

U prvom obraćanju Europskom vijeću u finskom Tampereu u listopadu 1999. naglasila je koliko je važno voditi računa o svakodnevnim brigama ljudi. Zalagala se za „ambiciozne planove koji bi Uniji donijeli povelju o temeljnim pravima”. Povelju o temeljnim pravima potpisala je u ime Europskog parlamenta u prosincu 2000.

Najznačajniji trenuci karijere Nicole Fontaine u Europskom parlamentu.

(Sadržaj nije dostupan na vašem jeziku.)

Publikacije

Više o životu, radu i doprinosu Nicole Fontaine europskom projektu