Skip to main content

Nicole Fontaine: politician și pedagog

Una dintre caracteristicile esențiale ale acestei noi conștiințe europene colective este o viziune etică asupra Uniunii. Astăzi, este extrem de important ca Europa să nu mai fie doar o putere economică.

Nicole Fontaine

Viața și cariera

Încă de la începutul carierei sale parlamentare în Franța, țara sa natală, Nicole Fontaine a luptat pentru o Europă a cetățenilor, axându-se pe proiecte vizând educația tinerilor și recunoașterea reciprocă a calificărilor universitare, dar și drepturile femeii și egalitatea de gen.

A fost vicepreședinte al Parlamentului European de două ori, între 1989 și 1994 și între 1994 și 1999. A negociat mai multe acorduri între Parlamentul European și statele membre cu privire la acte legislative-cheie, inclusiv două programe ale UE pentru tineret (Socrates și Tineret pentru Europa).

O viziune pentru Europa

În primul său discurs rostit în cadrul Consiliului European de la Tampere (Finlanda), în octombrie 1999, ea a subliniat necesitatea de a ține cont de preocupările cotidiene ale cetățenilor. De asemenea, a pledat pentru o „abordare ambițioasă menită să ducă la elaborarea unei Carte a drepturilor fundamentale a Uniunii”. În decembrie 2000, a semnat Carta drepturilor fundamentale în numele Parlamentului European.

Cele mai importante momente ale carierei lui Nicole Fontaine în Parlamentul European.

(Acest conținut nu este disponibil în limba dumneavoastră.)

Publicații

Mai multe despre viața, activitatea și contribuția adusă de Nicole Fontaine la proiectul european

Informații suplimentare