Pāriet uz galveno saturu

Nikola Fontēna — politiķe un pedagoģe

Viena no šīs jaunās kolektīvās Eiropas apziņas pamatiezīmēm ir Savienības ētiskais redzējums. "Šodien Eiropai ir ļoti svarīgi, lai tā vairs nebūtu tikai ekonomiska Eiropa."

Nikola Fontēna

Dzīve un karjera

No pašiem parlamentārās karjeras pirmssākumiem Francijā Nikola Fontēna strādā Eiropas pilsoņu labā un pievēršas projektiem, kas saistīti ar jaunatnes izglītību un akadēmisko kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, kā arī sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesībai.

Viņa ieņem EP priekšsēdētāja vietnieka amatu divas reizes — no 1989. līdz 1994. gadam un no 1994. līdz 1999. gadam. Viņa piedalās sarunās par nolīgumiem starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm par būtiskiem tiesību aktiem, tostarp divām ES jaunatnes programmām (“Socrates” un “Jaunatne Eiropai”).

Eiropas vīzija

Savā pirmajā runā Eiropadomes sanāksmē Tamperē (Somija), 1999. gada oktobrī, viņa uzsver, cik svarīgi ir ņemt vērā eiropiešu ikdienas bažas. Viņa iestājas par “vērienīgu pieeju, kuras mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienībai pamattiesību hartu” . 2000. gada decembrī viņa Eiropas Parlamenta vārdā paraksta Eiropas Savienības Pamattiesību hartu.

Nikolas Fontēnas karjeras spilgtākie mirkļi Eiropas Parlamentā.

(Šis materiāls jūsu valodā nav pieejams.)

Publikācijas

Vairāk par Nikolas Fontēnas dzīvi, darbu un ieguldījumu Eiropas projektā