Pereiti prie pagrindinio turinio

Nicole Fontaine – politikė ir švietėja

Vienas iš pagrindinių naujojo kolektyvinio Europos sąmoningumo bruožų yra etinė Sąjungos vizija. Šiandien Europai labai svarbu būti ne vien tik ekonomine galia.

Nicole Fontaine

Gyvenimas ir laikai

Nuo pat parlamentinės veiklos pradžios gimtojoje Prancūzijoje Nicole Fontaine siekė įgyvendinti piliečių Europą, daugiausia dėmesio skirdama jaunimo švietimo ir akademinės kvalifikacijos tarpusavio pripažinimo projektams visoje ES, taip pat moterų teisėms ir lyčių lygybei.

Du kartus – 1989–1994 m. ir 1994–1999 m. – ji ėjo Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo pareigas. Ji tarpininkavo sudarant Europos Parlamento ir valstybių narių susitarimus dėl pagrindinių teisės aktų, įskaitant dvi ES jaunimo programas („Socrates“ ir „Jaunimas Europai“).

Europos vizija

Savo pirmojoje kalboje Europos Vadovų Tarybos susitikime 1999 m. spalį Tamperėje, Suomijoje, ji pabrėžė, kaip svarbu atsižvelgti į kasdienius žmonių rūpesčius. Ji pasisakė už plačios apimties veiklą, kad būtų parengta Sąjungos pagrindinių teisių chartija. 2000 m. gruodžio mėn. Nicole Fontaine Europos Parlamento vardu pasirašė Pagrindinių teisių chartiją.

Svarbiausi Nicole Fontaine veiklos Europos Parlamente akcentai.

(Šio turinio jūsų kalba nėra.)

Leidiniai

Daugiau apie Nicole Fontaine gyvenimą, darbą ir indėlį į Europos projektą