Skip to main content

Nicole Fontaine: politica en onderwijsspecialiste

Een van de belangrijkste kenmerken van dit nieuwe collectieve Europese bewustzijn is een ethische visie van de Unie. Vandaag is het voor Europa van vitaal belang dat het niet langer een louter economische macht is.

Nicole Fontaine

Fontaine en haar tijd

Vanaf het begin van haar loopbaan in haar thuisland Frankrijk zette Nicole Fontaine zich in om een Europa van de burgers tot stand te brengen, waarbij zij de nadruk legde op projecten op het gebied van de opleiding van jongeren, de wederzijdse erkenning van academische kwalificaties, vrouwenrechten en gendergelijkheid.

Ze was tweemaal vicevoorzitter van het Europees Parlement, van 1989 tot 1994 en van 1994 tot 1999. Zij bemiddelde bij overeenkomsten tussen het Europees Parlement en de lidstaten over belangrijke wetgeving, waaronder twee EU-programma's voor jongeren (Socrates en Jeugd voor Europa).

Een visie voor Europa

In haar ambtsaanvaardingstoespraak voor de Europese Raad in Tampere, Finland, in oktober 1999, wees zij erop hoe belangrijk het is rekening te houden met de dagelijkse zorgen van de bevolking. Zij pleitte voor een ambitieus plan: een handvest van grondrechten voor de EU. In december 2000 ondertekende zij het EU-Handvest van de grondrechten namens het Europees Parlement.

Hoogtepunten van de loopbaan van Nicole Fontaine in het Europees Parlement.

(Deze content is niet beschikbaar in het Nederlands.)

Publicaties

Meer over leven en werk van Nicole Fontaine en over haar bijdrage aan het Europees project