Skip to main content

Nicole Fontaine: političarka in pedagoginja

Ena od ključnih značilnosti te nove kolektivne evropske zavesti je etična vizija Unije. Danes je za Evropo ključnega pomena, da ni več zgolj gospodarska sila.

Nicole Fontaine

Življenje in zgodovinsko ozadje

Nicole Fontaine si je že od samega začetka svoje parlamentarne kariere v rodni Franciji prizadevala za Evropo državljanov, pri čemer se je osredotočala na projekte v zvezi z izobraževanjem mladih in vzajemnim priznavanjem akademskih kvalifikacij po vsej EU. Borila se je tudi za pravice žensk in enakost spolov.

Dvakrat je bila podpredsednica Evropskega parlamenta, in sicer med letoma 1989 in 1994 ter letoma 1994 in 1999. Posredovala je pri sprejemanju sporazumov med Evropskim parlamentom in državami članicami na področju ključne zakonodaje, vključno z dvema programoma EU za mlade (Socrates in Mladi za Evropo).

Vizija za Evropo

V svojem prvem govoru na zasedanju Evropskega sveta v finskem Tampereju oktobra 1999 je poudarila pomen upoštevanja vsakodnevnih skrbi državljanov. Zavzela se je za ambiciozen pristop, katerega cilj je bil sprejetje listine o temeljnih pravicah v Uniji. Decembra 2000 je v imenu Evropskega parlamenta podpisala Listino EU o temeljnih pravicah.

Glavni poudarki delovanja Nicole Fontaine v Evropskem parlamentu.

(Te vsebine ni v vašem jeziku.)

Publikacije

Več o življenju, delu in prispevku Nicole Fontaine k evropskemu projektu