Prejsť na hlavný obsah

Nicole Fontaineová: politička a pedagogička

Jedným z kľúčových prvkov tohto nového kolektívneho európskeho povedomia je etická vízia Únie. Dnes je pre Európu nesmierne dôležité, aby už nebola len hospodárskou mocnosťou.

Nicole Fontaineová

Život v plynutí času

Od samého začiatku svojej parlamentnej kariéry v rodnom Francúzsku napĺňala Nicole Fontaineová myšlienku Európy pre občanov, pričom sa zameriavala na projekty týkajúce sa vzdelávania mládeže a vzájomného uznávania akademických titulov v celej EÚ, ale aj práv žien a rodovej rovnosti.

Dvakrát pôsobila vo funkcii podpredsedníčky Európskeho parlamentu, a to od roku 1989 do roku 1994 a v rokoch 1994 až 1999. Sprostredkovala dohody medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi týkajúce sa kľúčových právnych predpisov vrátane dvoch programov EÚ pre mládež (Socrates a Mládež pre Európu).

Vízia pre Európu

Vo svojom prvom prejave pred Európskou radou v Tampere vo Fínsku v októbri 1999 zdôraznila význam chápania každodenných obáv ľudí. Zastávala „ambiciózny prístup zameraný na vypracovanie charty základných práv pre Úniu“. V decembri 2000 podpísala v mene Európskeho parlamentu Chartu základných práv.

Nicole Fontaineovej v Európskom parlamente – najdôležitejšie momenty v kariére.

(Tento obsah nie je k dispozícii vo vašom jazyku.)

Publikácie

Viac o živote a práci Nicole Fontaineovej a o jej príspevku k európskemu projektu