Gå direkt till innehållet

Nicole Fontaine – politiker och lärare

En av de viktigaste aspekterna av detta nya kollektiva europeiska medvetande är en etisk vision av unionen. I dag är det mycket viktigt att EU inte längre bara är en ekonomisk makt.

Nicole Fontaine

Liv och karriär

Ända från starten på sin parlamentariska karriär i hemlandet Frankrike arbetade Nicole Fontaine med att skapa ett EU för medborgarna med inriktning på projekt för ungdomsutbildning och ömsesidigt erkännande av examensbevis i hela EU samt jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Hon var Europaparlamentets vice talman mellan 1989 och 1999. Hon bidrog till överenskommelser mellan Europaparlamentet och medlemsländerna om viktig lagstiftning, bland annat ungdomsprogrammen Sokrates och Ungdom för Europa.

En vision för Europa

I sitt tal på Europeiska rådets möte i Tammerfors i Finland i oktober 1999 betonade Nicole Fontaine hur viktigt det är att ta hänsyn till människors vardagsbekymmer. Hon förespråkade en ”långtgående strategi för att ge EU en stadga om grundläggande rättigheter”. I december 2000 undertecknade hon stadgan om de grundläggande rättigheterna på Europaparlamentets vägnar.

Höjdpunkter i Nicole Fontaines karriär i Europaparlamentet.

(Innehållet finns inte på ditt språk.)

Publikationer

Läs mer om Nicole Fontaines liv, arbete och bidrag till EU-projektet.