Направо към основното съдържание

Никол Фонтен: политик и преподавател

Една от основните характеристики на това ново колективно европейско съзнание е етичната визия за Съюза. Днес за Европа е жизненоважно тя да не бъде просто икономическа сила.

Никол Фонтен

Живот и дейност

От самото начало на своята парламентарна кариера в родната си Франция Никол Фонтен работи за Европа на гражданите, като насочва вниманието си към проекти, свързани с образованието на младите хора и взаимното признаване на академични квалификации, както и с правата на жените и равенството между половете.

Никол Фонтен два пъти е заместник-председател на Европейския парламент – от 1989 до 1994 г. и от 1994 до 1999 г. Тя допринася за постигането на споразумения между Европейския парламент и държавите членки по ключово законодателство, включително две младежки програми на ЕС (програмите „Сократ“ и „Младежта за Европа“).

Визия за Европа

В първата си реч пред Европейския съвет в Тампере, Финландия, през октомври 1999 г. тя подчертава колко е важно да се вземат предвид ежедневните тревоги на хората. Никол Фонтен призовава за „амбициозен подход, насочен към създаване на харта на основните права в Съюза“. През декември 2000 г. тя подписва Хартата на основните права от името на Европейския парламент.

Основни моменти в кариерата на Никол Фонтен в Европейския парламент.

(Това съдържание не е достъпно на вашия език.)

Публикации

Още за живота, дейността и приноса на Никол Фонтен за европейския проект