Przejdź do treści głównej

Nicole Fontaine – polityk i pedagog

Jedną z podstawowych cech nowej zbiorowej świadomości europejskiej jest wizja Unii w kontekście etyki. Niezwykle ważne jest dziś dla Europy to, że powinna stać się czymś więcej niż tylko potęgą gospodarczą.

Nicole Fontaine

Biografia na tle czasów

Od momentu objęcia funkcji posłanki we Francji Nicole Fontaine pracowała na rzecz Europy bliskiej społeczeństwu, zajmując się w pierwszym rzędzie projektami dotyczącymi edukacji młodzieży i wzajemnego uznawania kwalifikacji akademickich w całej UE, a także praw kobiet i równości płci.

Funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego pełniła dwukrotnie, w latach 1989–1994 i 1994–1999. Prowadziła negocjacje między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie najważniejszych przepisów w dziedzinie edukacji, w tym dotyczących dwóch programów UE na rzecz młodzieży (Sokrates i Młodzież dla Europy).

Wizja Europy

W swoim pierwszym przemówieniu w roli przewodniczącej, na szczycie Rady Europejskiej w Tampere (Finlandia) w październiku 1999 r., podkreśliła, jak ważne jest reagowanie na codzienne troski obywateli. Była propagatorką „ambitnego podejścia mającego na celu stworzenie ogólnounijnej karty praw podstawowych”. W grudniu 2000 r. podpisała w imieniu Parlamentu Europejskiego Kartę praw podstawowych.

Nicole Fontaine w Parlamencie Europejskim – najważniejsze wydarzenia.

(Te materialy sa niedostepne w wybranym jezyku.)

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Nicole Fontaine oraz jej wkładu w projekt integracji europejskiej