Přejít na hlavní obsah

Jean Monnet: sjednocující osobnost, která stála za vznikem Evropské unie

Nepolevujme v našem úsilí, lidé v Evropě nemají budoucnost nikde jinde než v unii.

Jean Monnet

Život a doba

Když v roce 1914 vypukla první světová válka, obrátil se Jean Monnet na francouzskou vládu s návrhem, jak lépe koordinovat se spojenci Francie přepravu válečných dodávek. V roce 1919 byl jmenován zástupcem generálního tajemníka Společnosti národů, hned při jejím založení. V roce 1943 se Monnet stal členem Francouzského výboru národního osvobození, což byla de facto francouzská vláda v alžírském exilu. Již tehdy přímo hovořil o své vizi sjednocené Evropy, která měla zajistit mír.

Vize pro Evropu

Za rostoucího poválečného mezinárodního napětí Monnet cítil, že nastal čas podniknout kroky v zájmu jednotné Evropy, a spolu se svým týmem začal pracovat na koncepci Evropského společenství. Dne 9. května 1950 přednesl francouzský ministr zahraničí Robert Schuman jménem francouzské vlády „Schumanovu deklaraci“.

Tuto deklaraci inicioval a připravil právě Monnet. Navrhl v ní, aby veškerá německá a francouzská produkce uhlí a oceli spadala pod jeden vyšší úřad. Věřil, že pokud budou výrobu těchto zdrojů společně sdílet dvě nejmocnější země Evropy, v budoucnosti to zabrání válkám.

Jean Monnet on the integration of Europe.
Jean Monnet on the integration of Europe.

 

Publikace

Další informace o životě a díle Jeana Monneta a jeho příspěvku k evropskému projektu