Направо към основното съдържание

Жан Моне: обединяващата сила зад раждането на Европейския съюз

Продължавайте, продължавайте, няма друго бъдеще за хората в Европа, освен в съюз.

Жан Моне

Живот и дейност

Когато Първата световна война избухва през 1914 г., Моне се свързва с правителството с предложение за по-добра координация на транспортирането на военни доставки със съюзниците на Франция. По-късно е назначен за заместник генерален секретар на Лигата на нациите, която е създадена през 1919 г. През 1943 г. Моне става член на Френския комитет за национално освобождение – фактическото френско правителство в изгнание в Алжир. Именно по това време той излага вижданията си за обединена Европа с цел опазване на мира.

Визия за Европа

При нарастващото международно напрежение след войната Моне осъзнава, че е време да се работи за европейско единство, затова той и екипът му започват да изготвят концепцията за Европейска общност. На 9 май 1950 г. Робер Шуман, министър на външните работи на Франция, оповестява от името на френското правителство т. нар. Декларация на Шуман.

Тази декларация е инициирана и подготвена от Моне и в нея се предлага цялото френско-германско производство на въглища и стомана да се постави под ръководството на един върховен орган. Идеята е, че ако производството на тези ресурси е общо за двете най-силни държави на континента, това ще предотврати евентуална бъдеща война.

Jean Monnet on the integration of Europe.
Jean Monnet on the integration of Europe.

 

Публикации

Още за живота, работата и приноса на Жан Моне за европейския проект