Przejdź do treści głównej

Jean Monnet – orędownik zjednoczenia, dzięki któremu powstała Unia Europejska

Nie ustawajmy w wysiłkach, ludy Europy nie mają przed sobą przyszłości innej niż unia.

Jean Monnet

Biografia na tle czasów

Kiedy w 1914 r. wybuchła pierwsza wojna światowa, Jean Monnet przedstawił francuskiemu rządowi plan usprawnienia koordynacji transportu zaopatrzenia wojskowego z sojusznikami. W momencie utworzenia Ligi Narodów w 1919 r. został mianowany zastępcą jej sekretarza generalnego. W 1943 r. Jean Monnet został członkiem Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Algierze (tj. rządu francuskiego na uchodźstwie). Jasno określił wtedy swoją wizję zjednoczonej Europy, w której panować będzie pokój.

Wizja Europy

W kontekście narastających po wojnie napięć na arenie międzynarodowej Monnet poczuł, że pora nadać kształt idei zjednoczenia Europy. Wraz ze swoimi współpracownikami rozpoczął prace nad projektem Wspólnoty Europejskiej. 9 maja 1950 r. Robert Schuman, zajmujący wówczas stanowisko ministra spraw zagranicznych Francji, wygłosił w imieniu francuskiego rządu tak zwaną deklarację Schumana.

To Jean Monnet był pomysłodawcą i autorem tej deklaracji. Zaproponowano w niej podporządkowanie całej niemieckiej i francuskiej produkcji węgla i stali jednej instytucji. U podstaw tej idei stało założenie, że jeżeli produkcja tych surowców będzie współdzielona przez dwa najpotężniejsze kraje na kontynencie, w przyszłości zapobiegnie to wojnom.

Jean Monnet on the integration of Europe.
Jean Monnet on the integration of Europe.

 

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Jeana Monneta oraz jego wkładu w projekt integracji europejskiej