Põhisisu juurde

Jean Monnet: ühendav jõud Euroopa Liidu sünni taga

Jätkake, jätkake! Euroopa elanike tulevik saab olla ainult liit.

Jean Monnet

Elu ja tegevus

1914. aastal esitas Monnet esimese maailmasõja puhkedes valitsusele ettepaneku koordineerida Prantsusmaa liitlastega paremini sõjavarustuse transporti. Hiljem, 1919. aastal, kui loodi Rahvasteliit, nimetati ta selle asepeasekretäriks. 1943. aastal sai Monnet’st Prantsusmaa Rahvusliku Vabastuskomitee ehk Alžiiris asuva de facto Prantsuse pagulasvalitsuse liige. Just sellel ajal sõnastas ta selgelt oma ühendatud Euroopa visiooni, mille eesmärk oli tagada rahu.

Euroopa visioon

Sõjajärgsete suurenevate rahvusvaheliste pingete taustal mõistis Monnet, et kätte on jõudnud aeg astuda samme Euroopa ühtsuse suunas, ning tema ja ta meeskond alustasid Euroopa Ühenduse põhimõtte väljatöötamist. 9. mail 1950 esitas Prantsuse välisminister Robert Schuman Prantsusmaa valitsuse nimel Schumani deklaratsiooni.

Selle deklaratsiooni, millega kavandati viia kogu Saksa-Prantsuse söe- ja terasetootmine ühise ülemameti alluvusse, algatas ja valmistas ette Monnet. Selles tugineti põhimõttele, et jagades ressursside tootmise Euroopa kahe kõige võimsama riigi vahel, välistatakse võimalused uue sõja puhkemiseks.

Jean Monnet on the integration of Europe.
Jean Monnet on the integration of Europe.

 

Väljaanded

Lähemalt Jean Monnet’ elust, tööst ja tema panusest Euroopa projekti