Skip to main content

Jean Monnet: de eenmakende kracht achter het ontstaan van de Europese Unie

Ga door, ga door, er is voor de mensen van Europa geen andere toekomst dan een verenigde.

Jean Monnet

Monnet en zijn tijd

Toen de Eerste Wereldoorlog in 1914 uitbrak, deed Monnet een voorstel aan de regering om het transport van oorlogsvoorraden met de bondgenoten van Frankrijk beter te coördineren. Na de oprichting van de Volkenbond in 1919 werd hij benoemd tot adjunct-secretaris-generaal. In 1943 werd Monnet lid van het Franse comité voor nationale bevrijding, de feitelijke Franse regering in ballingschap in Algiers. In die periode kwam hij naar buiten met zijn visie voor een verenigd Europa om de vrede te waarborgen.

Een visie voor Europa

Gezien de toenemende internationale spanningen na de oorlog was het volgens Jean Monnet tijd om te zorgen voor Europese eenheid. Hij begon met zijn team aan het concept van een Europese Gemeenschap te werken. Op 9 mei 1950 kwam Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, namens de Franse regering met een verklaring, de “Schumanverklaring”.

Monnet was de drijvende kracht en belangrijkste auteur van die verklaring. Hij stelde voor om de volledige Duits-Franse productie van kolen en staal onder één Hoge Autoriteit onder te brengen. Het idee was dat als de twee machtigste landen van het continent hun grondstoffenproductie zouden delen, nieuwe oorlogen voorkomen konden worden.

Jean Monnet on the integration of Europe.
Jean Monnet on the integration of Europe.

 

Publicaties

Meer over het leven, het werk en de bijdrage aan het Europese project van Jean Monnet.