Skip to main content

Jean Monnet: az Európai Unió megszületése mögött meghúzódó egyesítő erő

Folytassák, folytassák, Európa népei számára nincs más jövő, mint az egység.

Jean Monnet

Közéleti szerepvállalás

1914-ben, az első világháború kitörésekor Jean Monnet a kormány elé terjesztette javaslatát arról, hogy miként lehetne jobban megszervezni a háborús készletek szállítását Franciaország szövetségei között. Ezt követően 1919-ben, a Népszövetség létrehozásakor a szervezet helyettes főtitkárává választották. 1943-ban Jean Monnet a Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottmány – vagyis az Algírban működő francia emigráns kormány – tagja lett. Ekkor adott hangot először annak az elképzelésének, hogy a béke megőrzésének záloga az egyesült Európa.

Jövőkép Európa számára

A háború után az egyre fokozódó nemzetközi feszültségek közepette Jean Monnet felismerte: megérett az idő Európa egyesítésének megkezdésére. Munkatársaival nekilátott az Európai Közösség koncepciójának kidolgozásához. 1950. május 9-én Robert Schuman francia külügyminiszter felolvasta kormánya nevében a később a nevével fémjelzett „Schuman-nyilatkozatot”.

A jórészt Monnet elképzeléseit és munkáját tükröző nyilatkozat központi javaslata az volt, hogy Németország és Franciaország szén- és acéltermelését teljes egészében egyetlen főhatóság felügyelje. Ennek hátterében az az elgondolás húzódott meg, hogy ellehetetleníti a jövőben a háborút, ha Európa két legerősebb országa közösen termeli ezt a két erőforrást.

Jean Monnet on the integration of Europe.
Jean Monnet on the integration of Europe.

 

Kiadványok

További információk Jean Monnet életéről, munkásságáról és az európai integrációhoz való hozzájárulásáról