Skip to main content

Az EU úttörői: a jövőbe tekintő közéleti személyiségek – ellenállók, holokauszttúlélők, politikusok, sőt egy filmsztár is van közöttük. Ezek az emberek tetteikkel, gondolataikkal, törekvéseikkel hozzájárultak ahhoz, hogy megszülessen és felépüljön napjaink Európai Uniója. Ez az oldal róluk szól.

Sokan közülük azért küzdöttek, hogy véget vessenek a két világháború borzalmainak, és elültessék a béke és a szolidaritás csíráját. Az Unió alapját képező alapvető értékek,

  • a szabadság,
  • a demokrácia és az egyenlőség, az emberi méltóság, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása,
  • a mindenkire kiterjedő szolidaritás és védelem

fáradhatatlan harcosait tisztelhetjük bennük.

Egyesek közülük a gazdasági stabilitást és az eurót megalapozó rendszerek kifejlesztésében segítettek, mások Európa gazdag kulturális örökségét és nyelvi sokszínűségét vitték diadalra. Ez a honlap az ő hozzájárulásukról, bátorságukról és elkötelezettségükről emlékezik meg – arról, hogy nekik köszönhetően mára Európa a béke és stabilitás térsége lett.

Tudnivalók Alcide De Gasperi olasz miniszterelnökről, aki Németország és Franciaország között közvetített a háború utáni európai integrációs folyamatban

Tudjon meg többet Altiero Spinelli olasz politikusról, aki létrehozta a Föderalista Mozgalmat és közreműködött egy európai alkotmány kidolgozásában.

Tudnivalók Anna Lindhről, svéd külügyminiszterről és emberi jogi aktivistáról, az európai integrációs folyamat támogatójáról

Tudnivalók Helmut Kohl német kancellárról és François Mitterrand francia elnökről, akik az országaik közötti, háború utáni megbékélési folyamatot vezették

Tudnivalók Jean Monnet-ról, a francia politikusról, akit Robert Schumannal együtt az európai integrációs projekt megálmodójának tekintünk

Tudnivalók Johan Willem Beyen holland bankárról, üzletemberről és politikusról, az európai közös piac és vámunió tervének kidolgozójáról

Tudnivalók Joseph Bechről, Luxemburg külügyminiszteréről, aki közreműködött a Benelux Vámunió létrehozásában, és a szorosabb európai integráció támogatója volt

Tudnivalók Konrad Adenauer német kancellárról, az európai együttműködés és a Szén- és Acélközösség létrehozásának előmozdítójáról

Tudnivalók Louise Weiss francia újságíróról és európai politikusról, az európai értékek és a nők jogainak bajnokáról

Tudnivalók Marga Klompéről, holland politikusról, tudósról és emberi jogi harcosról, aki közreműködött az egységes piac megalkotásában

Tudnivalók Melína Merkúriról, görög színésznőről és politikusról, az európai kulturális együttműködés élharcosáról

Tudnivalók Nicole Fontaine francia politikusról, az Európai Parlament elnökéről, aki a fiatalok oktatásáért és a polgárok Európájáért kampányolt

Tudnivalók Nilde Iottiról, olasz politikusnőről, aki a nők jogaiért, az általános választójogért és a közvetlen európai választásokért küzdött

Tudnivalók Paul-Henri Spaakról, a belga államférfiról, aki részt vett a későbbi európai integrációt inspiráló Benelux vámunió létrehozásában

Tudnivalók Robert Schumanról, politikusról, akit Jean Monet-val együtt az európai integrációs folyamat megálmodójaként tartunk számon

Tudnivalók Sicco Mansholtról, holland gazdálkodóról, ellenállóról és politikusról, aki az EU közös agrárpolitikájának megálmodója volt

Tudnivalók Simone Veilről, holokauszt-túlélőről, politikusról, az Európai Parlament első női elnökéről

Tudjon meg többet Ursula Hirschmannról, antifasiszta és feminista aktivistáról, az Európai Föderalista Mozgalom alapítójáról!

Tudnivalók Walter Hallsteinről, diplomatáról, az Európai Bizottság első elnökéről, az Európai Gazdasági Közösség létrehozásának szorgalmazójáról

Tudnivalók Sir Winston Churchillről, a brit hadsereg tisztjéről, haditudósítóról és miniszterelnökről, aki az „Európai Egyesült Államok” létrehozását szorgalmazta