Skip to main content

Alcide De Gasperi: ihletett közvetítő az európai demokrácia és szabadság szolgálatában

A jövőt nem erővel vagy hatalomvággyal, hanem a demokratikus módszer türelmes alkalmazásával, a megállapodások konstruktív szellemiségével és a szabadságot tiszteletben tartva lehet építeni.

Alcide De Gasperi

Közéleti szerepvállalás

Alcide De Gasperi 1945 és 1953 között Olaszország miniszterelnöke volt. Ebben az időszakban hazájában megszilárdult a demokrácia, és fellendült a gazdaság.

Alcide De Gasperi tágabb jövőképet is dédelgetett – a béke alapját képező nemzetközi együttműködés megvalósulását tűzte ki céljául. Ő szorgalmazta, hogy Olaszország csatlakozzon az amerikai Marshall-tervhez és a NATO-hoz. Az ő vezetésével fűzte szorosra Olaszország a kapcsolatát az Egyesült Államokkal. Ez nem volt kis teljesítmény, ugyanis akkortájt Olaszországban működött Nyugat-Európa egyik legnagyobb kommunista pártja.

Jövőkép Európa számára

Alcide De Gasperi a háború vége után tevékenyen kampányolt az európai egység mellett, ugyanis úgy gondolta, hogy csak így előzhetők meg az újabb konfliktusok. Eszményképe egy olyan egyesített Európa volt, amely nem lép az egyes államok helyébe, hanem lehetőséget teremt számukra, hogy kiegészítsék és támogassák egymást, és hogy együttműködjenek egymással.

Végső soron Alcide De Gasperi erőfeszítései hozzájárultak az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) megteremtéséhez, amely gyakorlatilag lehetetlenné tette Európa nemzetei számára, hogy háborúba lépjenek egymással.

Alcide De Gasperi felszólalása 1951. január 12-én Strasbourgban

Kiadványok

További információk Alcide De Gasperi életéről, munkásságáról és az európai integrációhoz való hozzájárulásáról

További információk