Przejdź do treści głównej

Alcide de Gasperi – gorący rzecznik demokracji i wolności w Europie

Przyszłość nie będzie kształtowana poprzez stosowanie siły czy żądzę podbojów, lecz poprzez cierpliwe stosowanie metod demokratycznych w konstruktywnym duchu porozumienia i przy poszanowaniu prawa do wolności.

Alcide de Gasperi

Biografia na tle czasów

Alcide De Gasperi pełnił funkcję premiera Włoch w latach 1945–1953, gdy w kraju tym budowano demokrację i odbudowywano gospodarkę.

Interesowała go jednak nie tylko sytuacja Włoch – podążał za wizją współpracy międzynarodowej jako podstawy pokoju. To z jego inicjatywy Włochy przyłączyły się do amerykańskiego planu Marshalla i wstąpiły do NATO. Kiedy De Gasperi stał na czele rządu, Włochom udało się wypracować ścisłe więzi ze Stanami Zjednoczonymi, co było nie lada wyczynem, zważywszy że we Włoszech działała wówczas jedna z największych partii komunistycznych w Europie Zachodniej.

Wizja Europy

Od zakończenia wojny De Gasperi działał aktywnie na rzecz jedności europejskiej, wierząc, że jest to jedyny sposób, by zapobiec przyszłym konfliktom. Motywowała go jasna wizja zjednoczonej Europy, która nie zastąpi odrębnych państw, tylko umożliwi im wzajemne uzupełnianie się, współpracę oraz wsparcie.

To dzięki wysiłkom De Gasperiego i jemu podobnych utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, która skutecznie powstrzymała narody europejskie przed dalszymi wojnami.

Alcide De Gasperi przemawia 12 stycznia 1951 r. w Strasburgu

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Alcidego De Gasperiego oraz jego wkładu w projekt integracji europejskiej

Więcej informacji