Prejsť na hlavný obsah

Alcide De Gasperi: inšpiratívny sprostredkovateľ demokracie a slobody v Európe

„Budúcnosť sa nedá stavať na sile ani túžbe dobýjať, ale na trpezlivom uplatňovaní demokratických princípov, konštruktívnom duchu dohôd a dodržiavaní slobôd.“

Alcide De Gasperi

Život v plynutí času

De Gasperi pôsobil vo funkcii talianskeho premiéra v rokoch 1945 až 1953, počas ktorých sa v Taliansku upevnila demokracia a uskutočnila hospodárska obnova.

De Gasperi mal aj širšiu víziu – víziu medzinárodnej spolupráce ako základu mieru. Jeho zásluhou sa Taliansko pripojilo k americkému Marshallovmu plánu a stalo sa súčasťou NATO. Počas obdobia jeho vlády došlo k vytvoreniu silných väzieb medzi Talianskom a Spojenými štátmi, čo je možné považovať za veľký úspech, keďže Taliansko malo v tom čase jednu z najväčších komunistických strán v západnej Európe.

Vízia pre Európu

De Gasperi od skončenia vojny aktívne bojoval za jednotnú Európu v presvedčení, že je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť budúcim konfliktom. Viedla ho k tomu jasná vízia zjednotenej Európy, ktorá by nenahrádzala jednotlivé štáty, ale umožňovala by im navzájom sa dopĺňať, podporovať a vzájomne spolupracovať.

De Gasperiho úsilie napokon prispelo k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) – organizácie, ktorá účinne zamedzila tomu, aby európske národy viedli proti sebe vojnu.

Vystúpenie Alcide De Gasperiho 12. januára 1951 v Štrasburgu

Publikácie

Viac o živote a práci Alcidea De Gasperiho a o jeho príspevku k európskemu projektu

Ďalšie informácie