Skip to main content

Alcide De Gasperi – en energisk medlare för demokrati och frihet i Europa

Framtiden kommer inte att byggas med makt eller önskan att erövra, utan genom tålmodig demokrati, konstruktiv samförståndsanda och respekt för frihet.

Alcide De Gasperi

Liv och karriär

Alcide De Gasperi var Italiens premiärminister mellan 1945 och 1953, en period då demokratin befästes i Italien och landets ekonomi byggdes upp igen.

De Gasperi hade också en bredare vision om internationellt samarbete som grunden för fred. Han låg bakom att Italien anslöt sig till Marshallplanen och Nato. Hans ledarskap ledde till starka band mellan Italien och USA – ingen liten bedrift med tanke på att Italien hade ett av de största kommunistpartierna i Västeuropa vid den tiden.

En vision för Europa

Sedan krigsslutet hade Alcide De Gasperi aktivt kämpat för europeisk enighet i övertygelsen att det var det enda sättet att förhindra framtida konflikter. Han drevs av en tydlig vision om ett enat Europa som inte skulle ersätta enskilda stater utan ge dem förutsättningar att samarbeta och komplettera och hjälpa varandra.

De Gasperis arbete bidrog till bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) som på ett effektivt sätt undanröjde de europeiska ländernas möjlighet att föra krig mot varandra.

Alcide De Gasperi talar i Strasbourg den 12 januari 1951.

Publikationer

Läs mer om Alcide De Gasperis liv, arbete och bidrag till EU-projektet.

Mer information