Skip to main content

Alcide De Gasperi: medjatur ispirat għad-demokrazija u l-libertà fl-Ewropa

Il-futur mhux se jinbena permezz tal-forza, u lanqas b'xi kilba li wieħed jaħkem fuq l-ieħor, iżda billi jiġi applikat, bil-paċenzja, il-metodu demokratiku, l-ispirtu kostruttiv tal-ftehim, u bir-rispett għal-libertà

Alcide De Gasperi

Ħajja u żminijiet

De Gasperi serva bħala Prim Ministru Taljan bejn l-1945 u l-1953, perjodu li matulu d-demokrazija ġiet ikkonsolidata fl-Italja u meta seħħet ir-rikostruzzjoni ekonomika.

De Gasperi kellu wkoll viżjoni aktar wiesgħa – dik tal-kooperazzjoni internazzjonali bħala bażi għall-paċi. Kien hu li wassal biex l-Italja tissieħeb fil-Pjan Marshall tal-Amerika u ssir parti min-NATO. It-tmexxija tiegħu wasslet biex jiġu żviluppati rabtiet b’saħħithom bejn l-Italja u l-Istati Uniti, impriża mhux żgħira meta wieħed iqis li l-Italja kellha wieħed mill-akbar partiti Komunisti fl-Ewropa tal-Punent f’dak iż-żmien.

Viżjoni għall-Ewropa

Appena ntemmet il-gwerra, De Gasperi kien mexxa kampanja attiva favur l-unità Ewropea għax kien jemmen li din biss setgħet tevita kunflitti oħra fil-futur. Kien motivat minn viżjoni ċara ta’ Ewropa unita li ma tiħux post l-istati individwali, iżda li tippermettilhom jikkumplementaw lil xulxin, jaħdmu flimkien u jagħtu appoġġ lil xulxin.

Finalment, il-ħidma ta’ De Gasperi għenet toħloq il-Komunità Ewropea tal-Faħam u tal-Azzar (KEFA), li effettivament neħħiet il-kapaċità li n-nazzjonijiet Ewropej jibdew gwerra kontra xulxin.

Diskors ta’ Alcide De Gasperi fit-12 ta’ Jannar 1951 fi Strasburgu

Pubblikazzjonijiet

Aktar dwar il-ħajja, ix-xogħol u l-kontribut ta’ Alcide De Gasperi għall-proġett Ewropew.

Aktar informazzjoni