Põhisisu juurde

Alcide De Gasperi: Euroopa demokraatia ja vabaduse hingestatud vahendaja

Tulevikku ei saa ehitada jõu ega vallutamissooviga, vaid demokraatliku meetodi kannatliku rakendamise teel konstruktiivses kokkuleppimise õhkkonnas, suhtudes lugupidavalt vabadusse.

Alcide De Gasperi

Elu ja tegevus

De Gasperi oli Itaalia peaminister aastatel 1945–1953 ning tema valitsuse ajal kinnistus Itaalias demokraatia ja ehitati üles majandus.

De Gasperile oli omane kindel arusaam rahvusvahelisest koostööst kui rahu alusest. Tema tegevuse tulemusel ühines Itaalia ameeriklaste Marshalli plaaniga ja liitus NATOga. Ajal, mil Itaalias tegutses üks suurimaid kommunistlikke parteisid Lääne-Euroopas, õnnestus tal luua tugevad koostöösidemed Ameerika Ühendriikidega.

Euroopa visioon

Pärast sõja lõppu asus Gasperi aktiivselt toetama Euroopa ühtsust, olles veendunud, et see on ainus viis tulevasi konflikte ära hoida. Teda kannustas kujutlus Euroopa Liidust, mis mitte ei asenda üksikuid riike, vaid võimaldab neil üksteist täiendades ja toetades koostööd teha.

De Gasperi oli üks neid, kelle kaasabil loodi Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ), mis võttis Euroopa riikidelt võimaluse üksteise vastu sõda alustada.

Alcide De Gasperi kõneleb 12. jaanuaril 1951 Strasbourgis

Väljaanded

Lähemalt Alcide De Gasperi elust, tööst ja tema panusest Euroopa projekti