Přejít na hlavní obsah

Alcide de Gasperi: nadaný vyjednavač prosazující demokracii a svobodu v Evropě

Budoucnost nelze stavět silou ani s chutí dobývat, ale trpělivým uplatňováním demokratických zásad, vůlí k dohodě a respektováním svobody.

Alcide de Gasperi

Život a doba

De Gasperi byl předsedou italské vlády v letech 1945 až 1953, tedy v období, kdy došlo v Itálii k upevnění demokracie a hospodářské obnově.

De Gasperiho vize ale byla daleko širší – a sice vize mezinárodní spolupráce jakožto základu pro zachování míru. Zasloužil se o to, aby Itálie přijala americký Marshallův plán a vstoupila do NATO. Za jeho vlády vznikly silné vazby mezi jeho zemí a Spojenými státy, což nebylo nijak lehké, protože Itálie měla toho času jednu z největších komunistických stran v západní Evropě.

Vize pro Evropu

De Gasperi aktivně bojoval od konce války za jednotu Evropy s přesvědčením, že je to jediný způsob, jak zabránit budoucím konfliktům. Motivací pro něj byla jasná vize sjednocené Evropy, která jednotlivé státy nenahradí, ale umožní jim, aby spolupracovaly a navzájem se doplňovaly a podporovaly.

De Gasperiho úsilí přispělo v konečném důsledku k vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), které účinně zamezilo tomu, aby se evropské národy pustily do vzájemného válečného konfliktu.

Z projevu Alcide De Gasperiho, 12. ledna 1951 ve Štrasburku

Publikace

Více informací o životě a díle Alcide De Gasperiho a jeho podílu na evropské integraci

Další informace