Skip to main content

Johan Willem Beyen: a közös piac terve

Közéleti szerepvállalás

Johan Willem Beyen az 1950-es évek közepén dolgozta ki a vámunióra vonatkozó javaslatát. Már ekkor felismerte, hogy nehéz lesz meggyőzni szülőhazája, Hollandia, és Európa többi részének vonakodó döntéshozóit arról, hogy folytassák az integrációt. Az Európai Szén- és Acélközösség megalakulását követően sok vezető bizalmatlan volt a további integrációval szemben,különösen a gazdaság területén. Azonban Beyen kitartott az elképzelése mellett: bízott benne, hogy megérett az idő az európai nemzetek közötti együttműködés szorosabbra fűzésére.

Jövőkép Európa számára

Johan Willem Beyen tervét arra az elgondolásra alapozta, hogy a szorosabb gazdasági együttműködés nem csupán a szénbányászat és acélipar területén szükséges. A terv szerint egy mindenre kiterjedő közös piacra volt szükség, ahhoz hasonlóra, amely Belgium, Hollandia és Luxemburg között jött létre a Benelux-szerződés 1944-es aláírása nyomán. Beyen 1955-ben, a messinai konferencián ismertette a tervét, és sikerült meggyőznie a résztvevőket arról, hogy közös piac, valamint bizonyos mértékű közös gazdasági és társadalmi felelősségvállalás nélkül nem lehet politikai egységet elérni. A Beyen-terv elfogadásának eredményeként 1957 márciusában hat ország aláírta a Római Szerződéseket, és létrejött az Európai Gazdasági Közösség, valamint az Európai Atomenergia-közösség.

A messinai konferenciától a Római Szerződésekig

(Ez a tartalom az Ön által választott nyelven nem áll rendelkezésre.)

Kiadványok

További információk Johan Willem Beyen életéről, munkásságáról és az európai integrációhoz való hozzájárulásáról