Направо към основното съдържание

Йохан Вилем Байен: план за общ пазар

Живот и дейност

Когато Байен разработва предложението си за митнически съюз в средата на 50-те години на XX век, той осъзнава колко трудно ще убеди консервативните сили в неговата родна Нидерландия, както и в други европейски страни, да засилят интеграцията си. Много лидери се отнасят предпазливо към по-нататъшна интеграция след създаването на Европейската общност за въглища и стомана,особено към икономическата интеграция. Въпреки това Байен настоява, защото е убеден, че е настъпил моментът да се даде тласък на още по-силно сътрудничество между европейските страни.

Визия за Европа

В основата на плана на Байен е идеята, че е необходимо по-обширно икономическо сътрудничество, което не е ограничено само в областта на въглищата и стоманата. Необходим е общ пазар за всичко, подобно на споразумението за Бенелюкс, сключено между Белгия, Нидерландия и Люксембург през 1944 г. При представянето на плана „Байен“ на Конференцията в Месина през 1955 г., Йохан Вилем Байен убедително прокарва идеята, че политическото единство не е постижимо без общ пазар с известна обща отговорност за икономическата и социалната политика. В крайна сметка в резултат на приемането на плана, през март 1957 г. шест държави подписват Римските договори и създават Европейската икономическа общност и Евратом.

От конференцията в Месина до Римските договори.

(Това съдържание не е достъпно на вашия език.)

Публикации

Още за живота, дейността и приноса на Йохан Вилем Байен за европейския проект