Přejít na hlavní obsah

Johan Willem Beyen: Plán společného trhu

Život a doba

Na návrhu na vytvoření celní unie pracoval Beyen v polovině 50. let minulého století. Bylo mu jasné, že přesvědčit odpůrce v jeho rodném Nizozemsku ale i ve zbytku Evropy k další evropské integraci nebude snadné. Řada lídrů se další integraci, jež by šla nad rámec Evropského společenství unii uhlí a oceli, zdráhala,zejména co se týče ekonomických aspektů. Beyen však trval na svém. Věřil, že nastal správný okamžik k tomu, aby se dostalo větší podpoře myšlence spolupráce mezi evropskými národy.

Vize pro Evropu

Beyenův plán vycházel především z myšlenky, že je nutná širší hospodářská spolupráce, tedy nikoli pouze v oblasti uhlí a oceli. Řešení podle něj spočívalo ve vytvoření všeobecného společného trhu, po vzoru dohody zemí Beneluxu podepsané v roce 1944 mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem. „Beyenův plán“ byl představen na konferenci v Messině v roce 1955. Prosazoval v něm myšlenku, že politická jednota není dosažitelná bez společného trhu s určitou dávkou společné odpovědnosti za hospodářskou a sociální politiku. Po přijetí plánu nakonec šest zemí v březnu 1957 podepsalo Římské smlouvy, čímž vzniklo Evropské hospodářské společenství a Euratom.

Od konference v Messině k Římským smlouvám.

(Tyto informace nejsou ve zvoleném jazyce k dispozici.)

Publikace

Další informace o životě, práci a přínosu Johana Willema Beyena pro evropský projekt.