Põhisisu juurde

Johan Willem Beyen: plaan luua ühisturg

Elu ja tegevus

1950. aastate keskpaiku tolliliidu loomise ettepaneku kallal töötades mõistis Beyen, kui keeruline on Madalmaades ja ka ülejäänud Euroopas veenda vastalisi nõustuma Euroopa veelgi tihedama lõimumisega. Paljud liidrid soovisid pärast Euroopa Söe- ja Teraseühenduse loomist eriti majanduse vallas edasisest lõimumisest hoiduda. Kuid Beyen jäi endale kindlaks; ta uskus, et käes on õige aeg püüelda veelgi tihedama koostöö poole Euroopa rahvaste vahel.

Euroopa visioon

Beyeni plaan tugines arusaamale, et suuremat majanduskoostööd on vaja peale söe- ja terasesektori ka kõikides muudes valdkondades. Belgia, Madalmaade ja Luksemburgi vahel 1944. aastal allkirjastatud Beneluxi lepinguga rajatud koostöö eeskujul oli vaja ühtset turgu kõigis sektorites. Messina konverentsil 1955. aastal oma plaani tutvustades suutis Beyen kuulajaid veenda, et poliitilist ühtsust ei ole võimalik saavutada ilma ühtse turuta, millega peaks kaasnema ka majandus- ja sotsiaalpoliitika mõningate aspektide ühine kujundamine. Olles lõpuks Beyeni plaani heaks kiitnud, sõlmisid kuus riiki 1957. aasta märtsis Rooma lepingud, millega loodi Euroopa Majandusühendus ja Euratom.

Messina konverentsist Rooma lepinguteni.

(Ei saa esitada Teie valitud keeles.)

Väljaanded

Lähemalt Johan Willem Beyeni elust, tööst ja tema panusest Euroopa projekti