Skip to main content

Paul-Henri Spaak: európai látnok és a meggyőzés bajnoka

Ami engem illet, rendíthetetlen híve vagyok a gazdasági együttműködésnek.

Paul-Henri Spaak

Közéleti szerepvállalás

Háborús londoni száműzetése alatt holland és luxemburgi munkatársaival terveket szőttek egy új és nagyratörő vállalkozáshoz: vámunió létrehozásához Belgium, Hollandia és Luxemburg között.

Törekvéseik nyomán 1944-ben megszületett a Benelux-vámunió. A három ország által határolt területen lehetővé vált a pénz, a személyek, valamint az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. Ez később az európai integráció folyamatára is ösztönzőleg hatott.

Jövőkép Európa számára

Spaak úgy látta, hogy a béke és biztonság leginkább az európai országokat összefonó szerződéses kötelezettségek útján biztosítható. E célok megvalósítását az Egyesült Nemzetek Szervezete első ülésszakának elnökeként (1946) és a NATO főtitkáraként (1957–1961) személyesen is elősegítette. Spaak vezető szerepet játszott a Római Szerződés kidolgozásában. Az 1955-ben tartott messinai konferencián részt vevő hat kormánydelegáció őt nevezte ki a szerződést kidolgozó munkabizottság elnöki posztjára.

Paul-Henri Spaak felszólalása Strasbourgban 1951. december 11-én.

Kiadványok

További információk Paul-Henri Spaak életéről, munkásságáról és az európai integrációhoz való hozzájárulásáról