Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πολ-Ανρί Σπάακ: Ευρωπαίος οραματιστής με το χάρισμα της πειθούς

Προσωπικά, είμαι ένθερμος υποστηρικτής της οικονομικής συνεργασίας.

Πολ-Ανρί Σπάακ

Ζωή και ιστορικό πλαίσιο

Όσο ήταν εξόριστος στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του πολέμου, από κοινού με τους ομολόγους του από τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο, ο Σπάακ σχεδίασε την υλοποίηση ενός καινοτόμου και εξαιρετικά μεγαλεπήβολου σχεδίου: μιας τελωνειακής ένωσης μεταξύ του Βελγίου, των Κάτω χωρών και του Λουξεμβούργου.

Το 1944 το σχέδιο καρποφόρησε, και γεννήθηκε η Μπενελούξ. Εντός των συνόρων των τριών αυτών χωρών θα ήταν εγγυημένη η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών. Το σχέδιο αυτό θα αποτελούσε πηγή έμπνευσης για την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ένα όραμα για την Ευρώπη

Για τον Σπάακ, η ενοποίηση των χωρών μέσω της σύναψης δεσμευτικών συμβατικών υποχρεώσεων αποτελούσε το αποτελεσματικότερο μέσο για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας. Συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων αυτών ως πρόεδρος της πρώτης ολομέλειας των Ηνωμένων Εθνών (1946) και ως γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ (1957–1961). Ο Σπάακ διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου της Συνθήκης της Συνθήκης της Ρώμης. Στη διάσκεψη της Μεσσήνης, το 1955, οι έξι συμμετέχουσες κυβερνήσεις τον διόρισαν πρόεδρο της επιτροπής εργασίας που επεξεργάστηκε τη Συνθήκη.

Ο Πολ-Ανρί Σπάακ εκφωνεί λόγο στο Στρασβούργο στις 11 Δεκεμβρίου 1951.

Εκδόσεις

Περισσότερα για τη ζωή, το έργο και τη συμβολή του Πολ-Ανρί Σπάακ στο ευρωπαϊκό εγχείρημα

Περαιτέρω πληροφορίες