Siirry pääsisältöön

Paul-Henri Spaak: eurooppalainen visionääri ja taitava taivuttelija

Olen vankkumaton taloudellisen yhteistyön puolustaja.

Paul-Henri Spaak

Elämä ja teot

Ollessaan maanpaossa Lontoossa sodan aikana Spaak työsti yhdessä alankomaalaisten ja luxemburgilaisten kollegoidensa kanssa uutta ja kunnianhimoista suunnitelmaa: Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin välistä tulliliitoa.

Vuonna 1944 suunnitelma toteutui ja Benelux-liitto perustettiin. Kyseisten kolmen maan alueella taattaisiin rahan, ihmisten, palvelujen ja tavaroiden vapaa liikkuminen. Tämä innoitti myös tulevaa Euroopan yhdentymistä.

Eurooppalainen visio

Spaakin mielestä maiden yhdistäminen sitovilla sopimuksilla oli tehokkain keino taata rauha ja vakaa kehitys. Hän edisti näitä tavoitteita toimiessaan Yhdistyneiden kansakuntien ensimmäisen täysistunnon puheenjohtajana (vuonna 1946) ja myöhemmin Naton pääsihteerinä (1957–1961). Paul Henri Spaak oli yksi Rooman sopimuksen pääarkkitehdeista. Messinan kokouksessa vuonna 1955 kuuden osanottajavaltion edustajat nimittivät hänet sopimuksen valmistelukomitean puheenjohtajaksi.

Paul-Henri Spaakin puhe Strasbourgissa 11. joulukuuta 1951

Julkaisut

Lue lisää Paul-Henri Spaakin elämästä, toiminnasta ja Euroopan yhdentymisen hyväksi tekemästä työstä.