Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Пол-Анри Спак: европейски визионер с талант да убеждава

Що се отнася до мен, аз съм твърд застъпник за икономическо сътрудничество.

Пол-Анри Спак

Живот и дейност

Докато е в изгнание в Лондон по време на войната, заедно с колегите си от Нидерландия и Люксембург разработва планове за нов и изключително амбициозен проект: митнически съюз между Белгия, Нидерландия и Люксембург.

През 1944 г. планът се осъществява и се ражда Бенелюкс. В рамките на трите страни се гарантира свободно движение на пари, хора, услуги и стоки. Това ще послужи като вдъхновение за по-нататъшната европейска интеграция.

Визия за Европа

За Спак обединяването на страните чрез обвързващи договорни задължения е най-ефективният начин за гарантиране на мир и стабилност. Той помага за постигането на тези цели като председател на първото редовно заседание на Организацията на обединените нации (1946 г.) и като генерален секретар на НАТО (1957 – 1961 г.). Спак е водеща фигура при формулирането на съдържанието на Римския договор. На конференцията в Месина през 1955 г. шестте участващи правителства го назначават за председател на работната комисия, изготвила Договора.

Пол-Анри Спак говори в Страсбург на 11 декември 1951 г.

Публикации

Още за живота, работата и приноса на Пол-Анри Спак за европейския проект