Skip to main content

Paul-Henri Spaak: Euroopa visionäär ja andekas veenja

Olen vankumatu majanduskoostöö toetaja.

Paul-Henri Spaak

Elu ja tegevus

Sõja ajal Londonis paguluses viibides töötas ta koos Madalmaade ja Luksemburgi kolleegidega uue ja äärmiselt ambitsioonika plaani kallal: luua Belgia, Madalmaade ja Luksemburgi vaheline tolliliit.

Plaan sai teoks 1944. aastal ja Benelux oligi sündinud. Kolme riigi piirides tagati raha, inimeste, teenuste ja kaupade vaba liikumine. Sellest saadi innustust Euroopa edasiseks ühendamiseks.

Euroopa visioon

Spaak leidis, et rahu ja stabiilsuse tagab kõige paremini riikide ühendamine siduvate lepingutega. Neid eesmärke aitas ta saavutada ÜRO täiskogu esimese istungi eesistujana (1946) ja NATO peasekretärina (1957–1961). Spaakil oli juhtiv roll ka Rooma lepingu sõnastamisel. 1955. aasta Messina konverentsil nimetasid kuus osalevat valitsust ta lepingut ettevalmistava komitee juhiks.

Paul-Henri Spaak kõnelemas Strasbourgis 11. detsembril 1951

Väljaanded

Lähemalt Paul-Henri Spaaki elust, tööst ja tema panusest Euroopa projekti