Preskoči na glavno vsebino

Paul-Henri Spaak: evropski vizionar in nadarjen vplivnež

Sam sem vnet zagovornik gospodarskega sodelovanja.

Paul-Henri Spaak

Življenje in zgodovinsko ozadje

Ko je bil med vojno v izgnanstvu v Londonu, je skupaj s svojimi sogovorniki iz Nizozemske in Luksemburga pripravljal nov in izredno ambiciozen projekt: ustanovitev carinske unije med Belgijo, Nizozemsko in Luksemburgom.

Leta 1944 se je načrt uresničil in nastal je Beneluks. Znotraj meja teh treh držav naj bi se zagotovil prosti pretok denarja, ljudi, storitev in blaga. Carinska unija naj bi bila navdih za nadaljnje evropsko povezovanje.

Vizija za Evropo

Spaak je menil, da je povezovanje držav z zavezujočimi pogodbami najučinkovitejše sredstvo za zagotovitev miru in stabilnosti. K doseganju teh ciljev je prispeval kot predsednik prvega zasedanja Združenih narodov v polni sestavi (1946) in kot generalni sekretar zveze NATO (1957–1961). Spaak je bil vodilna osebnost pri oblikovanju vsebine Rimske pogodbe. Na konferenci v Messini leta 1955 ga je šest sodelujočih vlad imenovalo za predsednika delovnega odbora za pripravo pogodbe.

Paul-Henri Spaak, govor 11. decembra 1951 v Strasbourgu

Publikacije

Več o življenju, delu in prispevku Paula-Henrija Spaaka k evropskemu projektu