Skip to main content

Pols Anrī Spāks: Eiropas stratēģis ar lielu pārliecināšanas spēju

Kas attiecas uz mani, es esmu nelokāms ekonomiskās sadarbības aizstāvis.

Pols Anrī Spāks

Dzīve un karjera

Kara laikā trimdā Londonā Pols Anrī Spāks kopā ar saviem kolēģiem no Nīderlandes un Luksemburgas strādāja pie inovatīva un vērienīga projekta: muitas savienības starp Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu.

Šis projekts konkretizējās 1944. gadā, un līdz ar to tapa Benilukss. Šo triju valstu robežās bija paredzēts garantēt brīvu naudas, personu, pakalpojumu un preču apriti. Šis projekts kalpoja par iedvesmas avotu Eiropas integrācijas turpināšanai.

Eiropas vīzija

Spāks uzskatīja, ka visefektīvāk mieru un stabilitāti varētu nodrošināt, ja valstis apvienotu, izmantojot līgumsaistības. Viņš palīdzēja sasniegt šos mērķus ANO pirmās pilnsapulces priekšsēdētāja (1946) un NATO ģenerālsekretāra (1957-1961) amatā. Spākam bija vadošā loma Romas Līguma satura sagatavošanā. Mesīnas konferencē 1955. gadā sešu dalībvalstu valdības viņu iecēla par priekšsēdētāju darba komitejai, kas izstrādāja Līgumu.

Pols Anrī Spāks uzstājas Strasbūrā 1951. gada 11. decembrī

Publikācijas

Vairāk par Pola Anrī Spāka dzīvi, darbu un ieguldījumu Eiropas projektā