Skip to main content

Paul-Henri Spaak: Europees visionair en getalenteerd pleitbezorger

Ik ben een voorstander van economische samenwerking.

Paul-Henri Spaak

Leven en tijd

Toen hij in Londen in ballingschap was, werkte hij samen met zijn collega's uit Nederland en Luxemburg aan een nieuw en uiterst ambitieus project: een douane-unie tussen België, Nederland en Luxemburg.

In 1944 werd het plan werkelijkheid en werd de Benelux opgericht. Binnen de grenzen van de drie landen zou het vrij verkeer van geld, personen, diensten en goederen worden gewaarborgd. Dit werd een inspiratie voor verdere Europese integratie.

Een visie voor Europa

De meest doeltreffende manier om vrede en stabiliteit te garanderen was, volgens Spaak, het verenigen van landen door de ondertekening van bindende verdragen. Als voorzitter van de eerste algemene vergadering van de Verenigde Naties (1946) en als secretaris-generaal van de NAVO (1957-1961) hielp hij bij het verwezenlijken van deze doelstellingen. Spaak speelde een belangrijke rol bij het formuleren van de inhoud van het Verdrag van Rome. Op de Conferentie van Messina in 1955 werd hij door de zes regeringen van de deelnemende landen benoemd als voorzitter van de werkgroep die het Verdrag ging voorbereiden.

Toespraak van Paul-Henri Spaak, 11 december 1951 in Straatsburg

Publicaties

Meer over leven en werk van Paul-Henri Spaak, en over zijn bijdrage aan het Europees project