Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Jean Monnet: zjednocujúca sila, ktorá prispela ku vzniku Európskej únie

Nepoľavujme v úsilí, pre ľudí v Európe neexistuje žiadna iná budúcnosť než v únii.

Jean Monnet

Život v plynutí času

Keď v roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, Monnet sa obrátil na vládu s návrhom na lepšiu koordináciu prepravy vojenských dodávok so spojencami Francúzska. Neskôr bol vymenovaný za zástupcu generálneho tajomníka Ligy národov, ktorá bola založená v roku 1919. V roku 1943 sa Monnet stal členom francúzskeho výboru národného oslobodenia, čo bola de facto francúzska exilová vláda v Alžírsku. Práve vtedy začal priamo hovoriť o svojej vízii zjednotenej Európy, ktorá mala zabezpečiť mier.

Vízia pre Európu

V situácii rastúceho medzinárodného napätia po vojne Monnet pochopil, že je čas budovať jednotnú Európu, a so svojím tímom začal pracovať na koncepcii Európskeho spoločenstva. 9. mája 1950 predstavil Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, v mene francúzskej vlády tzv. Schumanovu deklaráciu.

Túto deklaráciu inicioval a pripravil Monnet a navrhovalo sa v nej, aby všetku nemeckú a francúzsku produkciu uhlia a ocele riadil jeden Vysoký úrad. Hlavnou myšlienkou bolo, že ak sa produkcia týchto zdrojov v dvoch najsilnejších krajinách Európy zjednotí, predíde sa prípadnej budúcej vojne.

Jean Monnet on the integration of Europe.
Jean Monnet on the integration of Europe.

 

Publikácie

Ďalšie informácie o živote a práci Jeana Monneta a o jeho príspevku k európskemu projektu