Skip to main content

Jean Monnet: povezovalna sila za rojstvo Evropske unije

Nadaljujte, nadaljujte, za evropske narode je Unija možna prihodnost.

Jean Monnet

Življenje in zgodovinsko ozadje

Ob izbruhu prve svetovne vojne leta 1914 se je Monnet obrnil na vlado s predlogom za boljše usklajevanje prevoza vojne opreme z zavezniki Francije. Pozneje je bil imenovan za namestnika generalnega sekretarja Društva narodov, ko je bilo ustanovljeno leta 1919. Leta 1943 je Monnet postal član Francoskega komiteja nacionalne osvoboditve, francoske vlade v izgnanstvu v Alžiru. Takrat je izrecno izrazil svojo vizijo o enotni Evropi, ki bi ohranjala mir.

Vizija za Evropo

Po vojni so mednarodne napetosti naraščale. Monnet je spoznal, da si je treba prizadevati za evropsko enotnost, zato je s svojo ekipo začel pripravljati koncept Evropske skupnosti. Tedanji francoski minister za zunanje zadeve Robert Schuman je 9. maja 1950 v imenu francoske vlade predstavil Schumanovo deklaracijo.

Bistvo deklaracije, ki jo je predlagal in pripravil Monnet, je bila pobuda o enotnem upravljanju celotne nemške in francoske proizvodnje premoga in jekla v okviru skupne Visoke oblasti. Izhodišče pobude je bilo prepričanje, da je morebitne vojne v prihodnosti mogoče preprečiti, če proizvodnjo premoga in jekla skupaj upravljata najmočnejši državi Evrope.

Jean Monnet on the integration of Europe.
Jean Monnet on the integration of Europe.

 

Publikacije

Več o življenju, delu in prispevku Jeana Monneta k evropskemu projektu