Přejít na hlavní obsah

Sicco Mansholt: zemědělec, odbojář a skutečný Evropan

Organizace trhů by měla být vnímána jako prostředek k dosažení hlavního cíle, kterým je jednotný trh.

Sicco Mansholt

Život a doba

Když se Mansholt stal ministrem zemědělství v poválečné nizozemské vládě, mohl čerpat ze svých vlastních zkušeností – již od dětství se totiž pohyboval v zemědělském prostředí. Zoufalý nedostatek potravin a hrozící krize přinutily Mansholta k přijetí řady opatření vedoucích k obnovení dodávek potravin. Stanovil minimální ceny nejdůležitějších zemědělských produktů. Tento krok zkombinoval s dovozními daněmi a podporou vývozu. Byl přesvědčen, že celá Evropa musí být soběstačná a že je nutné pro všechny občany zajistit stálý přísun cenově dostupných potravin.

Vize pro Evropu

Jako přesvědčený evropský federalista Mansholt snil o zavedení společné zemědělské politiky pro celou Evropu. V roce 1950 vytvořil plán společného trhu se zemědělskou produkcí v Evropě s nadnárodní řídicí strukturou.

I když tento plán zprvu neuspěl, neupadl v zapomnění a později se stal vzorem pro zemědělskou politiku Evropského hospodářského společenství. Příležitost začít realizovat svůj plán společné politiky dostal Mansholt v roce 1958, když se stal komisařem pro zemědělství v úplně první Evropské komisi.

Sicco Mansholt vysvětluje svou vizi evropského zemědělství

Publikace

Více informací o životě a práci Sicca Mansholta a jeho podílu na evropské integraci.