Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σίκο Μάνσχολτ: αγρότης, αγωνιστής της αντίστασης και πραγματικός Ευρωπαίος

Η οργάνωση των αγορών πρέπει να θεωρείται μέσο για την επίτευξη του απώτερου στόχου της ενιαίας αγοράς.

Σίκο Μάνσχολτ

Ζωή και ιστορικό πλαίσιο

Ο Μάνσχολτ μεγάλωσε σε αγρόκτημα και αξιοποίησε τις εμπειρίες του στο πλαίσιο του ρόλου του ως υπουργού Γεωργίας στην ολλανδική μεταπολεμική κυβέρνηση. Λόγω της δεινής έλλειψης τροφίμων και της κρίσης που ελλόχευε, ο Μάσχολτ έλαβε ορισμένα μέτρα για την ταχεία αποκατάσταση των επισιτιστικών πόρων. Θέσπισε κατώτατες τιμές για τα σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα επέβαλε φόρους στις εισαγωγές και εφάρμοσε μέτρα στήριξης των εξαγωγών. Ήταν πεπεισμένος ότι ολόκληρη η Ευρώπη έπρεπε να αποκτήσει αυτάρκεια και ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί η σταθερή προσφορά οικονομικά προσιτών τροφίμων για όλους.

Ένα όραμα για την Ευρώπη

Πεπεισμένος Ευρωπαίος φεντεραλιστής, ο Μάνσχολτ οραματίστηκε μια κοινή γεωργική πολιτική για την Ευρώπη. Το 1950 κατάρτισε σχέδιο για μια κοινή αγορά γεωργικών προϊόντων στην Ευρώπη, με μια υπερεθνική διοικητική δομή.

Το σχέδιο αυτό, μολονότι τότε δεν γνώρισε επιτυχία, αναβίωσε αργότερα και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Ο Μάνσχολτ βρήκε την ευκαιρία να προωθήσει τα σχέδιά του για μια κοινή πολιτική, όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του επιτρόπου αρμόδιου για θέματα γεωργίας στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1958.

Ο Σίκο Μάνσχολτ εξηγεί το όραμά του για τον γεωργικό τομέα της Ευρώπης

Εκδόσεις

Περισσότερα για τη ζωή, το έργο και τη συμβολή του Σίκο Μάνσχολτ στο ευρωπαϊκό εγχείρημα

Περαιτέρω πληροφορίες