Pereiti prie pagrindinio turinio

Sikas Mansholtas. Ūkininkas, pasipriešinimo kovotojas ir tikras europietis

Rinkų organizavimas turėtų būti laikomas priemone galutiniam tikslui – bendrai rinkai – įgyvendinti.

Sikas Mansholtas

Gyvenimas ir laikas

S. Mansholtas užaugo ūkyje. Pokarinėje Nyderlandų vyriausybėje eidamas žemės ūkio ministro pareigas, jis rėmėsi savo patirtimi. Kai itin stigo maisto ir grėsmingai artėjo krizė, S. Mansholtas ėmėsi tam tikrų priemonių maisto ištekliams skubiai atkurti. Jis nustatė minimalias svarbiausių žemės ūkio produktų kainas, importo mokesčius ir paramą eksportui. Jis buvo įsitikinęs, kad Europa turi gebėti apsirūpinti pati ir kad visiems turėtų būti garantuotas stabilus aprūpinimas įperkamu maistu.

Europos vizija

Būdamas prisiekęs Europos federalistas, S. Mansholtas svajojo apie bendrą Europos žemės ūkio politiką. 1950 m. jis parengė bendros Europos žemės ūkio produkcijos rinkos su viršvalstybine valdymo struktūra planą.

Nors tuo metu planas įgyvendintas nebuvo, vėliau jis atgaivintas ir tapo įkvėpimo šaltiniu kuriant Europos ekonominės bendrijos žemės ūkio politiką. Progą paskelbti savo bendros politikos planus S. Mansholtas gavo 1958 m., kai tapo už žemės ūkį atsakingu pirmosios Europos Komisijos nariu.

Sikas Mansholtas aiškina savo Europos žemės ūkio viziją

Leidiniai

Daugiau informacijos apie Siko Mansholto gyvenimą, veiklą ir indėlį į Europos projektą