Skip to main content

Sicco Mansholt: bidwi, ġellied tar-reżistenza u ġenwinament Ewropew

L-organizzazzjoni tas-swieq għandha titqies bħala mezz biex jintlaħaq l-għan aħħari ta’ suq uniku.

Sicco Mansholt

Ħajja u żminijiet

Mansholt kiber f’razzett, u straħ fuq l-esperjenzi tiegħu meta kien Ministru tal-Agrikoltura fil-gvern Netherlandiż ta’ wara l-gwerra. B’nuqqas serju ta’ ikel u kriżi imminenti, Mansholt ħa għadd ta’ miżuri biex jirrestawra l-provvisti tal-ikel malajr. Huwa stabbilixxa prezzijiet minimi għall-prodotti agrikoli l-aktar importanti flimkien ma’ taxxi tal-importazzjoni u appoġġ għall-esportazzjonijiet. Huwa kien konvint li l-Ewropa kollha kellha bżonn issir awtosuffiċjenti u li provvista stabbli ta’ ikel affordabbli għandha tkun garantita għal kulħadd.

Viżjoni għall-Ewropa

Federalista Ewropew konvint, Mansholt ħolom politika agrikola komuni għall-Ewropa. Fl-1950, huwa żviluppa pjan għal suq komuni għall-prodotti agrikoli fl-Ewropa bi struttura governattiva sovranazzjonali.

Għalkemm dak iż-żmien falla, aktar tard reġa' ngħatat ħajja ġdida u kien l-ispirazzjoni wara l-politika agrikola tal-Komunità Ekonomika Ewropea. Mansholt ingħata l-opportunità li jniedi l-pjanijiet tiegħu għal politika komuni meta sar Kummissarju għall-Agrikoltura fl-ewwel Kummissjoni Ewropea fl-1958.

Sicco Mansholt jispjega il-viżjoni tiegħu għas-settur agrikolu tal-Ewropa

Pubblikazzjonijiet

Aktar dwar il-ħajja, ix-xogħol u l-kontribuzzjoni lill-proġett Ewropew ta’ Sicco Mansholt