Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Сико Мансхолт: фермер, боец от съпротивата и истински европеец

Организацията на пазарите следва да се разглежда като средство за постигане на крайната цел за единен пазар.

Сико Мансхолт

Живот и дейност

Мансхолт израства във ферма и използва този опит като министър на земеделието в нидерландското следвоенно правителство. Изправен пред остър недостиг на храна и задаваща се криза, Мансхолт предприема редица мерки за бързо възстановяване на доставките на храни. Той определя минимални цени за най-важните земеделски продукти, съчетани с вносни мита и подпомагане на износа. Мансхолт е убеден, че Европа трябва да е в състояние сама да задоволява нуждите си и че на всички трябва да се осигури стабилно снабдяване с храна на достъпни цени.

Визия за Европа

Мансхолт, който е непоколебим европейски федералист, мечтае за обща селскостопанска политика за Европа. През 1950 г. той разработва план за общ пазар на земеделска продукция в Европа с наднационална ръководна структура.

По това време планът е неуспешен, но по-късно се превръща във вдъхновение за селскостопанската политика на Европейската икономическа общност. Мансхолт получава възможност да реализира плановете си за обща политика, когато става комисар по земеделието в първата Европейска комисия през 1958 г.

Сико Мансхолт обяснява визията си за селскостопанския сектор в Европа

Публикации

Повече за живота, работата и приноса на Сико Мансхолт за европейската интеграция