Skip to main content

Sicco Mansholt: landmand, modstandsmand og en sand europæer

Organiseringen af markederne var tænkt som et middel til at nå det endelige mål om et indre marked i EU.

Sicco Mansholt

Hans liv og samtid

Sicco Mansholt voksede op på en gård, og det var erfaringerne herfra, han brugte i sin rolle som hollandsk landbrugsminister efter krigen. Med en alvorlig fødevaremangel og udsigten til en forestående krise iværksatte Sicco Mansholt en række tiltag for hurtigt at genetablere fødevareforsyningerne. Han fastsatte mindstepriser på de vigtigste landbrugsprodukter og supplerede dem med importafgifter og eksportstøtte. Han var overbevist om, at hele Europa skulle være selvforsynende, og at stabile fødevareforsyninger til overkommelige priser for alle var en nødvendighed.

En vision for Europa

Sicco Mansholt var overbevist europæisk føderalist og havde en vision om en fælles landbrugspolitik i Europa. I 1950 udarbejdede han en plan for et fælles marked for landbrugsprodukter i Europa med en overnational reguleringsstruktur.

Selvom visionen ikke blev realiseret i første omgang, blev idéerne taget op igen senere og dannede udgangspunkt for Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs landbrugspolitik. Sicco Mansholt fik mulighed for at lancere planerne om en fælles landbrugspolitik, da han besad posten som landbrugskommissær i den allerførste Europa-Kommission i 1958.

Sicco Mansholt redegør for sin vision for Europas landbrugssektor

Publikationer

Læs mere om Sicco Mansholts liv, arbejde og bidrag til det europæiske projekt

Yderligere oplysninger