Põhisisu juurde

Sicco Mansholt: põllumees, vabadusvõitleja ja tõeline eurooplane

Turukorraldust tuleks vaadelda kui vahendit, millega saavutada lõppeesmärk – ühtne turg.

Sicco Mansholt

Elu ja tegevus

Mansholt kasvas üles taluperes ja tema kogemused tulid talle kasuks, kui ta Madalmaade sõjajärgses valitsuses põllumajandusministrina töötas. Arvestades ränka toidupuudust ja kriisiohtu, astus Mansholt mitmeid samme toiduvarude kiireks taastamiseks. Ta kehtestas kõige olulisematele põllumajandustoodetele miinimumhinnad ning täiendas neid impordimaksude ja eksporditoetustega. Mansholt oli veendunud, et Euroopa peab suutma end ise ära toita ja et kõikidele inimestele tuleb tagada taskukohased toiduained.

Euroopa visioon

Veendunud Euroopa föderalistina unistas Mansholt Euroopa ühisest põllumajanduspoliitikast. 1950. aastal töötas ta välja kava luua Euroopas põllumajandustoodete ühisturg, millel oleks riikideülene juhtimisstruktuur.

Kava kukkus esialgu läbi, ent hiljem otsustati see uuesti kasutusele võtta ning sellest juhinduti Euroopa Majandusühenduse põllumajanduspoliitika kujundamisel. Mansholt sai võimaluse viia oma ühispoliitika kava ellu, kui temast sai 1958. aastal põllumajandusvolinik kõige esimeses Euroopa Komisjoni koosseisus.

Sicco Mansholt selgitab oma nägemust Euroopa põllumajandussektorist

Väljaanded

Lähemalt Sicco Mansholti elust, tööst ja tema panusest Euroopa projekti